výběr země

Country Selector

Fyzická identifikace

Fyzická identifikace.

Fyzická identifikace

Dle zákona č. 253/2008 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz) je společnost PayU povinna provést identifikaci všech svých klientů, kterým je poskytována platební služba PayU. Proto se na Vás obracíme s žádostí o provedení tzv. identifikace prostřednictvím krajského úřadu s přenesenou působností nebo obecního úřadu s rozšířenou působností, případně u notáře (varianta B). Můžete také bezplatně provést osobní identifikaci na níže uvedených adresách (varianta A) nebo na pobočkách Uloženky.cz (Varianta C).


Varianta A - osobní identifikace na níže uvedených adresách

K osobní identifikaci se můžete dostavit na následující adresy:

Liberec: Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.cz), Palác SYNER - 4. patro, Rumunská 655/9, Liberec 4, 460 01 V pracovní dny v 9:00 –15:00 po předchozí domluvě na telefonu 296 18 22 22 nebo e-mailu obchod [at] payu.cz.

Praha: PayU S.A./ CZ Office, Antala Staška 2027/77, Praha 4, pouze po předchozí domluvě na telefonu 296 18 22 22 nebo e-mailu obchod [at] payu.cz.

S sebou si přineste:
 • Předvyplněný identifikační formulář pro právnickou nebo fyzickou osobu (podle toho zda máte strukturu společnosti, nebo jste fyzická osoba podnikatel),
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • originál nebo ověřenou kopii plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, pokud zastupujete právnickou osobu na základě plné moci,
 • k identifikaci právnické osoby se musí dostavit osoba oprávněná jednat za společnost na základě výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že za společnost jednají dva nebo více jednatelů společně je nutné, aby se k identifikaci dostavily obě tyto osoby). K identifikaci zahraniční právnické osoby přineste sebou také výpis z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce v anglickém jazyce.
Kam zaslat identifikaci:
 • Vyplněný identifikační formulář není nutné nikam zasílat, po identifikaci si jej rovnou převezmeme.

Varianta B - zprostředkovaná identifikace prostřednictvím notáře nebo příslušného úřadu:

K osobní identifikaci se můžete dostavit na následující adresy:

Zprostředkovanou identifikaci může provést pouze notář anebo v přenesené působnosti krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejich seznam naleznete zde.

Provedení identifikace je ze strany notářů či úřadů zpoplatněno. Výše poplatku v případě identifikace u obecního úřadu činí dle zák. o správních poplatcích 200,-Kč (část I položka 10 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zatímco dle položky "T" notářského tarifu je za sepsání veřejné listiny o identifikaci stanoven poplatek ve výši 1.000,-Kč.

S sebou si přineste:
 • platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas),
 • originál výpisu z obchodního rejstříku, pokud zastupujete právnickou osobu, (je možné jej stáhnout elektronicky na adrese http://portal.justice.cz v levé části „Veřejný rejstřík“),
 • originál nebo ověřenou kopii plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, pokud zastupujete právnickou osobu na základě plné moci,
 • doporučujeme vzít s sebou i formulář pro zprostředkovanou identifikaci ze stránek Ministerstva financí, podle něhož jsou obecní a krajské úřady povinny identifikaci provádět. Formulář nicméně nevyplňujte, musí jej vyplnit příslušný pracovník úřadu nebo použije vlastní formulář identifikace. Jelikož úřad ani notář nevydává o provedené identifikaci rozhodnutí dle správního řádu, má povinnost provést identifikaci bezodkladně. Na provedení identifikace úřadem se nevztahuje lhůta 30 dnů.
Kam zaslat identifikaci:

Varianta C - osobní identifikace na pobočkách našeho partnera Uloženka.cz (znáte i jako Heureka Point nebo Aukro Point):

K osobní identifikaci se můžete dostavit na adresy uvedené na následující URL:
S sebou si vezměte:
 • Předvyplněný identifikační formulář pro právnickou nebo fyzickou osobu (podle toho zda máte strukturu společnosti, nebo jste fyzická osoba podnikatel),
 • platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas),
 • originál výpisu z obchodního rejstříku, pokud zastupujete právnickou osobu, (je možné jej stáhnout elektronicky na adrese http://portal.justice.cz v levé části „Veřejný rejstřík“),
 • originál nebo ověřenou kopii plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, pokud zastupujete právnickou osobu na základě plné moci,
 • k identifikaci právnické osoby se musí dostavit osoba oprávněná jednat za společnost na základě výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že za společnost jednají dva nebo více jednatelů společně je nutné, aby se k identifikaci dostavily obě tyto osoby). K identifikaci zahraniční právnické osoby přineste sebou také výpis z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce v anglickém jazyce.

 

Kam zaslat identifikaci:
 • Potvrzený identifikační formulář prosím zašlete na adresu PayU S.A., CZ Office, Antala Staška 2027/77, Praha 4, PSČ 140 00.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle 296 18 22 22, nebo e-mailem obchod [at] payu.cz.

Potvrzenou veřejnou listinu o identifikaci zašlete na adresu PayU S.A., CZ Office, Antala Staška 2027/77, Praha 4, PSČ 140 00.

Děkujeme Vám za spolupráci při plnění povinností, které jsou naší společnosti stanoveny právními předpisy.