Každý klient musí být ověřen dle zákona.

Fyzická identifikace

Fyzická identifikace

Dle zákona č. 253/2008 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz) je společnost PayU povinna provést identifikaci všech svých klientů, kterým je poskytována platební služba PayU.

Proto se na Vás obracíme s žádostí o provedení identifikace na níže uvedené adrese Heureka Shopping s.r.o. v Liberci (varianta A) nebo u krajského úřadu s přenesenou působností nebo obecního úřadu s rozšířenou působností, případně u notáře (varianta B) nebo na pobočkách Uloženky.cz (Varianta C) nebo prostřednictvím služby Czech POINT (Varianta D).

K identifikaci právnické osoby se musí dostavit osoba oprávněná jednat za společnost na základě výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že za společnost jednají dva nebo více jednatelů společně je nutné, aby se k identifikaci dostavily všechny tyto osoby).

  S sebou si přineste:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
  • originál nebo ověřenou kopii plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, pokud zastupujete právnickou osobu na základě plné moci,
  • originál výpisu z obchodního rejstříku, pokud zastupujete právnickou osobu, (je možné jej stáhnout elektronicky na adrese http://portal.justice.cz v levé části „Veřejný rejstřík“),
  • k identifikaci zahraniční právnické osoby přineste sebou také výpis z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce v anglickém jazyce,
  • pro Varianty A, C, D předvyplněný identifikační formulář pro právnickou nebo fyzickou osobu (podle toho zda máte strukturu společnosti, nebo jste fyzická osoba podnikatel).
  • Pro Variantu B doporučujeme vzít s sebou i formulář pro zprostředkovanou identifikaci ze stránek Ministerstva financí, podle něhož jsou obecní a krajské úřady povinny identifikaci provádět. Formulář nicméně nevyplňujte, musí jej vyplnit příslušný pracovník úřadu nebo použije vlastní formulář identifikace. Jelikož úřad ani notář nevydává o provedené identifikaci rozhodnutí dle správního řádu, má povinnost provést identifikaci bezodkladně. Na provedení identifikace úřadem se nevztahuje lhůta 30 dnů.
  • K dokumentům přidejte vyplněné a podepsané Prohlášení o politicky exponované osobě, pokud jste fyzická osoba, nebo Prohlášení o skutečném majiteli společnosti, pokud jste právnická osoba. Tyto formuláře pouze vyplňte, vytiskněte a podepište, není nutné je nechávat nijak ověřovat.

  Varianta A

  Varianta A - osobní identifikace v Heureka Shopping s.r.o. v Liberci

  K osobní identifikaci se můžete dostavit na následující adresu:

  Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.cz), Palác SYNER - 4. patro, Rumunská 655/9, Liberec 4, 460 01

   Kam zaslat identifikaci:

   Dokumenty není nutné nikam zasílat, po identifikaci si je rovnou převezmeme.

   Varianta B

   Varianta B - zprostředkovaná identifikace prostřednictvím notáře nebo příslušného úřadu

   Zprostředkovanou identifikaci může provést pouze notář anebo v přenesené působnosti krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejich seznam naleznete zde.

   Provedení identifikace je ze strany notářů či úřadů zpoplatněno. Výše poplatku v případě identifikace u obecního úřadu činí dle zák. o správních poplatcích 200,-Kč (část I položka 10 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zatímco dle položky "T" notářského tarifu je za sepsání veřejné listiny o identifikaci stanoven poplatek ve výši 1.000,-Kč.

   • Pro Variantu B prosím nenoste identifikační formulář pro právnickou nebo fyzickou osobu, naopak doporučujeme vzít s sebou i formulář pro zprostředkovanou identifikaci ze stránek Ministerstva financí, podle něhož jsou obecní a krajské úřady povinny identifikaci provádět. Formulář nicméně nevyplňujte, musí jej vyplnit příslušný pracovník úřadu nebo použije vlastní formulář identifikace. Jelikož úřad ani notář nevydává o provedené identifikaci rozhodnutí dle správního řádu, má povinnost provést identifikaci bezodkladně. Na provedení identifikace úřadem se nevztahuje lhůta 30 dnů.

   Kam zaslat identifikaci:

   Dokumenty prosím zašlete na adresu:

   PayU S.A., CZ Office, Antala Staška 2027/77, Praha 4, PSČ 140 00.

   Varianta C

   Varianta C - osobní identifikace na pobočkách našeho partnera Uloženka.cz (znáte i jako Heureka Point nebo Aukro Point)

   K provedení osobní identifikaci se můžete dostavit na kteroukoliv z 18 poboček Uloženka PREMIUM v Praze, Brně, Zlíně, Ostravě, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci a Bratislavě.

   Přesné adresy a otevírací doby jednotlivých poboček Uloženka PREMIUM, na kterých lze provést identifikaci, naleznete zde.

    Kam zaslat identifikaci:

    Dokumenty prosím zašlete na adresu:

    PayU S.A., CZ Office, Antala Staška 2027/77, Praha 4, PSČ 140 00.

    Varianta D

    Varianta D - zprostředkovaná identifikace prostřednictvím služby Czech POINT

    K osobní identifikaci se můžete dostavit na následující adresy:

    Seznam pošt poskytující služby Czech POINT naleznete zde.

    Správní poplatek za vydání veřejné listiny je stanoven na 200,- Kč.

    Kam zaslat identifikaci:

    Dokumenty prosím zašlete na adresu:

    PayU S.A., CZ Office, Antala Staška 2027/77, Praha 4, PSČ 140 00.

    Děkujeme Vám za spolupráci

    Děkujeme Vám za spolupráci při plnění povinností, které jsou naší společnosti stanoveny právními předpisy.

    V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.