Photo of Indian merchant on the phone

Kontaktujte nás

Kontaktovat nás je jednoduché

PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, domácí platební instituce pod dozorem Polského úřadu pro dohled nad finančním trhem, zaregistrovaná v Rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4 944 000,00 PLN, splaceným v plné výši.

Daňové identifikační číslo NIP: 779-23-08-495, číslo REGON 300523444.